پیش نمایش آنلاین

در زیر سبک های اصلی نحوه نمایش تقویم رویداد های ایونت آن را مشاهده می کنید.

استفاده پیش فرض

تقویم افزونه ایونت آن بعد از اینکه چند رویداد اضافه کردید به این شکل ظاهر می شود. به‌طور پیش‌فرض، زمانی که بیننده روی رویداد کلیک کند، رویدادهای تقویم به پایین باز می شوند.
 
				
					[add_eventon]
				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

رنگ بندی رویداد

رویدادهای با رنگ بندی را می توان به راحتی از طریق کد کوتاه فعال کرد تا رنگ های زیادی به رویدادهای شما اضافه شود.
				
					[add_eventon eventtop_style='2']

				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

حباب های رویداد

با حباب های رویداد ایونت آن در بین بازدیدکنندگان وب سایت خود هیجان ایجاد کنید. هنگامی که روی یک حباب کلیک می کنید، جزئیات رویداد به عنوان لایت باکس یا به عنوان صفحه رویداد واحد باز می شود.
				
					[add_eventon eventtop_style='3']

				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

نمای کاشی از تقویم

تقویم ایونت آن به سبک کاشی نیز ارائه می شود. با کد کوتاه زیر می توانید به راحتی به این امر دست یابید. نمای کاشی نیز با افزونه های دیگر ما سازگار است. می توانید تا 4 کاشی پشت سر هم (در هر ماه) اضافه کنید. و آنها به گونه ای ساخته شده اند که پاسخگو باشند، بنابراین وقتی تقویم را روی صفحه نمایش کوچکتر مشاهده می کنید، کاشی ها متناسب با محیط تغییر اندازه پیدا می کنند.
				
					[add_eventon tiles="yes" tile_count="4" tile_height="250" ]
				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

نمای کاشی تقویم با تصاویر

نسخه کاشی ایونت آن همچنین می تواند از طریق کد کوتاه تغییر یابد تا تصاویر ویژگی های رویداد را به عنوان تصویر پس زمینه کاشی به جای رنگ رویداد نشان دهد. اگر رویدادی تصویر نداشته باشد، رنگ رویداد به عنوان رنگ پس‌زمینه نشان داده می‌شود. کد کوتاه زیر در ایونت آن می تواند این کار را انجام دهد.
				
					[add_eventon tiles="yes" tile_count="3" tile_bg="1" ]
				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

نمای کاشی با جزئیات رویداد

یکی دیگر از روش های نمایش و چیدمان نمای کاشی، نمایش کاشی هایی با جزئیات رویداد در زیر تصویر رویداد است.
				
					[add_eventon tiles="yes" tile_bg="1" tile_style="1" tile_count="3" ]
				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

نمایش با طرح سفید

می‌توانید با استفاده از کد کوتاه eventtop_style=’0′ در هر یک از تقویم‌ها، به راحتی به شکل سفید و بدون رنگ ردیف ها (ایونت تاپ ها) را نمایش دهید.
				
					[add_eventon eventtop_style='0']
				
			

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

آماده تنظیم تقویم خود هستید؟

X